Missie.

Meedoen aan de samenleving. Daar gaan we voor!

Van Kammen Begeleiding is ervan overtuigd dat geloof in eigen kunnen de kansen vergroten voor het
participeren in de samenleving. Van Kammen Begeleiding richt zich op jongeren en
(jong)volwassenen waarbij dit geloof in eigen kunnen vergroot kan worden. Het kijken naar
kwaliteiten in plaats van beperkingen is daarbij het uitgangspunt.

Visie.

Van Kammen Begeleiding staat voor betrokkenheid, gelijkwaardigheid, transparantie, directe en eerlijke communicatie, ‘no nonsens’ en een doe-cultuur.
Onze kracht is laagdrempeligheid in contact, in combinatie met een gezonde dosis humor. Hierdoor is Van Kammen Begeleiding in staat om in contact te komen met mensen met uiteenlopende problematiek.
In de begeleiding van cliënten zijn meerdere samenwerkingspartijen betrokken waar contact mee onderhouden wordt. Van Kammen Begeleiding hecht waarde aan korte lijnen met betrokken partijen en afstemming met collega’s.