Instellingen.

Dynamisch.

Instellingswerk kan zeer dynamisch zijn en vraagt veel van een organisatie, zeker door de huidige transitie in de zorg. Door wisseling in groepsamenstelling en verloop van personeel komen teams en organisaties voor allerlei uitdagingen te staan. Mariposa biedt op verschillende niveaus ondersteuning bij instellingen.

Meta niveau 
Mariposa kijkt mee op de werkvloer. Wat leeft er bij personeel en cliënten? Wat gaat er goed? Wat voor invloed heeft de groepsdynamiek op werkhouding? Voelen personeelsleden zich gehoord en veilig? Waar is winst te halen? Mariposa observeert op management- en coördinerend niveau met een open vizier, zonder vooroordelen.

Op de vloer
Mariposa helpt ook praktisch door bijvoorbeeld ziekte en vakanties binnen de instelling op te vangen. Met Mariposa haalt u naast een stevige ervaren kracht, ook een scherp oog binnen die feeling en affiniteit met de doelgroep heeft. Karakteristiek is de natuurlijke manier van omgang met cliënten en collega’s en op een laagdrempelige manier van feedback geven.

Intensieve jeugdzorg.

Interim basis.

Mariposa is op interim basis inzetbaar en heeft inmiddels jarenlange ervaring in de intensieve jeugdzorg. Zo heeft Mariposa onder andere gewerkt bij de volgende instellingen:

Tactus verslavingzorg:

Open en gesloten afdeling, volwassenen.

Justitiele jeugdinrichting Juvaid te Veenhuizen:

Gesloten jeugdgroepen 16 t/m 23 jaar.

Stichting Horizon te Harreveld:

Gesloten jeugdgroepen 14 t/m 18 jaar.

Groot Emaus:

Zeer Intensieve Behandeling, jongeren 14 t/m 18 jaar.

’s Heerenloo:

Besloten jeugdgroepen 16 t/m 18 jaar.

Piet Roorda klinieken:

Half open en gesloten afdeling, volwassenen.